14:21 19/07/2012

Techcombank giảm lãi suất cho vay doanh nghiệp về tối đa 15%

Việt Nga

Techcombank giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp, áp dụng với các hợp đồng vay cũ xuống tối đa 15%/năm

Ngay từ tháng 4/2012, Techcombank đã dành 4.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp vay với lãi suất 15%/năm.
Ngay từ tháng 4/2012, Techcombank đã dành 4.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp vay với lãi suất 15%/năm.
Hưởng ứng chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đã sớm ra quyết định giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp trên toàn hệ thống, áp dụng với các hợp đồng vay cũ xuống mức tối đa là 15%/năm.

Cụ thể, đối với các khoản vay của các doanh nghiệp tại Techcombank tính đến ngày 15/7/2012 sẽ được giảm lãi suất ở mức không quá 15%/năm. Mức lãi suất cụ thể sẽ căn cứ trên hệ thống xếp hạng tín nhiệm khách hàng, và tình hình sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp.

“Đặc biệt Techcombank tập trung ưu tiên giảm lãi suất cho các khách hàng doanh nghiệp có hoạt động hiệu quả và khả năng hấp thụ vốn tốt. Ngay sau khi ban hành quyết định nói trên, các chi nhánh đang chủ động liên lạc và mời khách hàng đến cùng xem xét điều chỉnh giảm lãi suất”, Techcombank cho biết.

Ông Phạm Quang Thắng, Giám đốc khối Khách hàng doanh nghiệp của Techcombank nói: “Chỉ thị hạ lãi suất cho vay là cần thiết nhằm hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong giai đoạn khó khăn. Riêng với Techcombank, với định hướng luôn hỗ trợ và đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp, chúng tôi đã và đang nhanh chóng triển khai việc giảm lãi suất này để hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về vốn và chi phí vốn để đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh một cách ổn định và bền vững”.

Từ đầu năm 2012 đến nay Techcombank cũng đã triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp. Đặc biệt ngay từ tháng 4/2012 vừa qua, ngân hàng này đã dành 4.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp vay với lãi suất 15%/năm.