14:33 01/08/2011

Techcombank hỗ trợ vốn cho đại lý Hyundai Thành Công

Kim Thu

Ngân hàng Techcombank vừa đưa ra gói sản phẩm tài trợ vốn đại lý cấp 1 và khách hàng đại lý cấp 1 của Huyndai Thành Công

Hạn mức hỗ trợ mà Techcombank xác định đối với các đại lý cấp 1 của Hyundai Thành Công tối đa là 85% chi phí dự toán kinh doanh.
Hạn mức hỗ trợ mà Techcombank xác định đối với các đại lý cấp 1 của Hyundai Thành Công tối đa là 85% chi phí dự toán kinh doanh.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa đưa ra gói sản phẩm tài trợ vốn cho đại lý cấp 1 và khách hàng đại lý cấp 1 của Hyundai Thành Công.

Gói sản phẩm này nhằm giúp các doanh nghiệp chủ động và tận dụng tối đa nguồn vốn cũng như cung cấp giải pháp tài chính kịp thời cho các khách hàng có nhu cầu vay mua xe ôtô.

Theo đó, các doanh nghiệp là đại lý cấp 1 của Hyundai Thành Công (HTC) có thể chủ động về nguồn vốn khi hạn mức cho lên tới 85% chi phí dự toán kinh doanh và tài sản đảm bảo đa dạng (xe hình thành từ vốn vay, xe trong kho của đại lý, mua mới 100% tại HTC và các tài sản đảm bảo khác).

Đặc biệt, sản phẩm này sẽ giúp đại lý sử dụng linh hoạt, tận dụng tối đa nguồn vốn thông qua việc các đại lý đảo chấp bằng tài sản đảm bảo (thay thế các tài sản đảm bảo) dựa trên thông báo tín dụng của ngân hàng cho vay đối với khách hàng cuối cùng (doanh nghiệp/cá nhân mua ôtô).

Techcombank cũng cung cấp các giải pháp tài chính cho các khách hàng đại lý cấp 1 của HTC. Các khách hàng cuối cùng sẽ được hỗ trợ tối đa 100% giá trị xe theo hóa đơn với thời gian lên đến 60 tháng với tài sản đảm bảo đa dạng.