12:25 20/01/2008

Techcombank nắm 10% vốn Ngân hàng Sao Việt

Hoàng Đạt

Cùng với việc góp vốn 10%, Techcombank sẽ tham gia Hội đồng Quản trị và hỗ trợ Vietstarbank trong thời gian đầu

Đại hội cổ đông lần thứ nhất của Vietstarbank.
Đại hội cổ đông lần thứ nhất của Vietstarbank.
Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cho biết đã góp 10% vốn cổ phần vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sao Việt (Vietstarbank).

Cùng với việc góp vốn 10%, Techcombank sẽ tham gia Hội đồng Quản trị và hỗ trợ Vietstarbank trong thời gian đầu thành lập bằng việc cử biệt phái một số cán bộ có kinh nghiệm tham gia điều hành ngân hàng này.

Ngày 16/1/2008 vừa qua, Vietstarbank cũng đã họp đại hội cổ đông lần thứ nhất để thông qua điều lệ hoạt động, đề án thành lập và bầu các thành viên Hội đồng Quản trị và ban Kiểm soát.

Ngân hàng này đang hoàn thiện các thủ tục góp vốn và trình Ngân hàng Nhà nước cấp phép để chính thức hoạt động.

Vietstarbank được thành lập theo Quyết định số 305/NHNN-CNH của Ngân hàng Nhà nước và có vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng. Ngoài Techcombank, hai cổ đông chính khác là Tổng công ty Hoá chất Việt Nam (nắm 5%) và Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo (nắm 10%).

Dự kiến trong tháng 5/2008, Vietstarbank sẽ đi vào hoạt động chính thức với kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2008 là 19 tỷ đồng, năm 2009 là 115 tỷ đồng và năm 2010 là 257 tỷ đồng.