09:21 21/10/2014

Techcombank ra mắt sản phẩm "Tiền gửi trung hạn"

P.V

Đây là sản phẩm huy động vốn doanh nghiệp có kỳ hạn, kết hợp phương thức lĩnh lãi định kỳ và lãi suất thả nổi

Việc cho ra mắt sản phẩm “Tiền gửi Trung hạn” là một lần nữa khẳng định 
cam  kết của Techcombank trong việc luôn đi đầu trong việc thiết kế các 
sản phẩm, dịch vụ phù hợp với các nhu cầu ngày càng đa dạng của doanh 
nghiệp.
Việc cho ra mắt sản phẩm “Tiền gửi Trung hạn” là một lần nữa khẳng định cam  kết của Techcombank trong việc luôn đi đầu trong việc thiết kế các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với các nhu cầu ngày càng đa dạng của doanh nghiệp.
Nhằm tối đa hiệu quả vốn nhàn rỗi của các doanh nghiệp đồng thời đảm bảo sự linh hoạt khi có nhu cầu sử dụng, Ngân hàng Techcombank đã cho ra mắt sản phẩm "Tiền gửi Trung hạn".  

Đây là sản phẩm huy động vốn doanh nghiệp có kỳ hạn, kết hợp phương thức lĩnh lãi định kỳ và lãi suất thả nổi với nhiều tính năng vượt trội như:

- Lãi suất ưu đãi lên đến 7,2% (*), cao hơn nhiều so với các sản phẩm thông thường.

- Lãi suất thả nổi theo kỳ lĩnh lãi và đảm bảo không thấp hơn lãi suất kỳ đầu. Khách hàng không còn lo ngại về những thay đổi lãi suất tiền gửi trên thị trường.

- Được cầm cố hợp đồng tiền gửi để vay lại 100% số tiền đã gửi với mức lãi suất thấp nhất đồng thời bảo toàn được số tiền lãi đã lãnh trước đó.

- Được cộng thêm lãi suất thưởng tại ngày kết thúc kỳ hạn gửi.

Việc cho ra mắt sản phẩm “Tiền gửi trung hạn” là một lần nữa khẳng định cam  kết của Techcombank trong việc luôn đi đầu trong việc thiết kế các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với các nhu cầu ngày càng đa dạng của doanh nghiệp.

(Nguồn: Techcombank)