01:51 05/06/2008

Techcombank tăng mạnh lãi suất VND và USD

Vũ Toan

Ngày 4/6, Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) công bố tăng mạnh lãi suất tiết kiệm cho VND

Giao dịch tại Techcombank.
Giao dịch tại Techcombank.

Ngày 4/6, Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) công bố tăng mạnh lãi suất tiết kiệm cho VND.

Theo đó, lãi suất tiết kiệm VND cao nhất tại ngân hàng này lên tới 15,8%/năm.

Các kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng có mức lãi suất tương ứng là 15,35%/năm và 15,45%/năm; các kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng lãi suất được ấn định theo biểu mới là 15,55%/năm.

Riêng đối với sản phẩm “Tiết kiệm Phát Lộc”, người gửi tiền sẽ được tặng lãi suất thưởng nếu số dư tiền gửi trên 100 triệu đồng. Cụ thể, mức thưởng 0,1%/năm áp dụng cho số dư từ 100 – 500 triệu đồng; 0,15%/năm cho số dư trên 500 – 1 tỷ đồng; 0,2%/năm ứng với trên 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng và 0,25%/năm cho số dư trên 3 tỷ đồng.

Trước đó, Techcombank cũng đã điều chỉnh lãi suất tiết kiệm USD. Lãi suất mới ở các kỳ hạn 1, 3, 6 và 9 tháng là 6,85%/năm, 7,15%/năm, 7,25%/năm và 7,4%/năm; lãi suất các kỳ hạn trên 12 tháng là 7,55%/năm.

Lãi suất USD của sản phẩm “Tiết kiệm Phát lộc” (hưởng lãi suất theo số dư tiền gửi) cao nhất lên tới 7,8%/năm (gửi trên 300.000 USD kỳ hạn 36 tháng).