10:06 24/03/2011

Techcombank ưu đãi lãi suất vay vốn USD

Kim Thu

Lãi suất cho vay USD của Techcombank chỉ từ 5,1%/năm, thấp hơn 2%/năm so với thông thường, chỉ bằng 25% so với vay VND

Chương trình này được Techcombank áp dụng cho cả khách hàng cũ và mới.
Chương trình này được Techcombank áp dụng cho cả khách hàng cũ và mới.
Lãi suất cho vay USD của Techcombank chỉ từ 5,1%/năm, thấp hơn 2%/năm so với lãi suất cho vay thông thường, chỉ bằng 25% so với vay VND.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) thông báo triển khai chương trình “Cho vay USD ưu đãi”. Tổng nguồn vốn cho chương trình này là 500 triệu USD, tập trung cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất - nhập khẩu và doanh nghiệp có nhiều giao dịch với Techcombank.

Lãi suất cho vay chương trình này chỉ từ 5,1%/năm, thấp hơn 2%/năm so với lãi suất cho vay thông thường, chi phí trả lãi chỉ bằng 25% so với vay VND, đối tượng áp dụng cho cả khách hãng cũ và mới.

Theo Techcombank, chương trình được triển khai dựa trên nhu cầu bức thiết của doanh nghiệp về ngoại tệ; cho vay USD ưu đãi sẽ giúp doanh nghiệp giải bài toán có được nguồn vốn lớn, ổn định để hiện thực hóa các cơ hội kinh doanh, an tâm thực hiện các hoạt động thương mại.