17:27 26/07/2010

Temasek đầu tư vào Hoàng Anh Gia Lai

N.Anh

Hoàng Anh Gia Lai đang tiến hành thủ tục để phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Temasek Holding với trị giá 1.100 tỷ đồng

Phối cảnh khu căn hộ cao cấp Tân Phú - một dự án của HAGL.
Phối cảnh khu căn hộ cao cấp Tân Phú - một dự án của HAGL.
Đây là một nội dung trong bản công bố thông tin ngày 26/7 của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (mã HAG-HOSE).

Bản thông tin này tập trung vào những nội dung liên quan đến tình hình tài chính và tái cấu trúc Tập đoàn.

Cụ thể, HAGL cho biết, đến nay đã hoàn thành cơ bản việc sắp xếp Tập đoàn theo 5 nhóm ngành, mỗi ngành do một Tổng công ty sở hữu và quản lý, bao gồm: bất động sản, thủy điện, cao su và sản xuất gỗ đá.

HAGL sẽ thực hiện IPO từng ngành qua 2 bước: bước 1 bán khoảng 10% cổ phần cho đối tác chiến lược và sau đó đấu giá bán tiếp khoảng 20 - 30% cổ phần ra công chúng. Công ty mẹ sẽ nắm giữ khoảng 60 - 70% cổ phần trong mỗi ngành kinh doanh.

HAGL cũng cho biết đã bán 23,5 triệu cổ phần (11,75%) của tổng công ty bất động sản và thu về gần 1.200 tỷ đồng. Các đối tác chiến lược mua cổ phần bao gồm Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI), Quỹ đầu tư Jaccar, Quỹ đầu tư Dragon Capital và một số nhà đầu tư cá nhân lớn.

Theo kế hoạch, HAGL sẽ IPO tổng công ty bất động sản trong quý 1/2011 và tiến hành niêm yết cổ phiếu vào quý 2/2011.

HAGL sẽ tiến hành bán khoảng 10% cổ phần tổng công ty khoáng sản cho đối tác chiến lược vào đầu năm 2011; 10% cổ phần của tổng công ty thủy điện vào năm 2012 và 10% cổ phần của tổng công ty cao su vào năm 2013.

HAGL cũng đang tiến hành thủ tục để phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Temasek Holding (Singapore) với trị giá 1.100 tỷ đồng.

Đi cùng với thông tin công bố, HAGL cho rằng với số tiền thu được từ các nghiệp vụ tài chính trên cộng với số tiền thu từ ngành bất động sản (khoảng 2.500 tỷ đồng), Tập đoàn có thể mở rộng quy mô đầu tư các ngành nghề mới mà vẫn giữ được hệ số nợ trong phạm vi an toàn.

HAGL đang tiến hành điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2010, theo đó mức lợi nhuận trước thuế được điều chỉnh từ 2.681 tỷ đồng lên mức 3.000 tỷ đồng.