07:43 20/07/2010

TH1 lãi hơn 31 tỷ đồng, hoàn thành 52% kế hoạch năm

Mai Hằng

TH1 công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010 và kế hoạch trả cổ tức năm 2010

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp 1 Việt Nam (mã TH1-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010 và kế hoạch trả cổ tức năm 2010.

Theo đó, 6 tháng đầu năm kim ngạch đạt 51,7 triệu USD, bằng 61% kế hoạch năm; tổng doanh thu đạt 706,6 tỷ đồng, bằng 54,3 % kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 31,2 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, TH1 đã thông qua niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu 2009 lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi đáo hạn. Ủy quyền cho Tổng giám đốc lựa chọn thời điểm niêm yết cụ thể.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị công ty đã thông qua kế hoạch trả cổ tức đợt 1/2010 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt trên vốn điều lệ là 88,927 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến tháng 9/2010.

Cổ tức đợt 2/2010 dự kiến trả bằng cổ phiếu, thời gian thực hiện sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định và thông qua tổng mức dự toán đầu tư dự án khu thương mại văn phòng tại 254/4 Lũy Bán Bích, Tân Phú, Tp.HCM là 193,5 tỷ đồng.

Năm 2010, TH1 đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 1.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 60 tỷ đồng; cổ tức dự kiến 15 - 20%.