18:00 21/12/2009

TH1 và CID trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền của TH1 và CID

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền của TH1 và CID.

* Ngày 30/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (mã TH1-HNX).

Theo đó, ngày 15/1/2010, TH1 sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10% /cổ phần (1 cổ phần được nhận 1.000 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam - số 46, phố Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

* Ngày 30/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng (mã CID-HNX).

Theo đó, ngày 20/1/2010, CID sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 8%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 800 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng - Cụm Công Nghiệp Vĩnh Niệm, đường Nguyễn Sơn Hà, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu TH1 và CID vào các ngày 29, 30 và 31/12/2009.