09:23 29/08/2007

Thái Nguyên miễn tiền thuê đất cho nhà đầu tư

Mỹ Dạ

Thái Nguyên miễn toàn bộ tiền thuê đất đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi hoặc tại những địa bàn khó khăn

Một dự án du lịch tại Thái Nguyên.
Một dự án du lịch tại Thái Nguyên.
Miễn toàn bộ tiền thuê đất đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và đầu tư tại những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là một trong những chính sách ưu đãi, khuyến khích và hỗ trợ đầu tư (theo Quyết định 1205/2007/QDD-UBND) vừa được UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành.

Cụ thể, những dự án sử dụng đất xây dựng nhà chung cư cho công nhân của các khu công nghiệp, bao gồm cả giá bán hoặc giá cho thuê nhà, trong cơ cấu giá bán hoặc giá cho thuê nhà không có chi phí về tiền thuê đất; dự án sử dụng đất xây dựng ký túc xá sinh viên bằng tiền từ ngân sách Nhà nước, đơn vị được giao quản lý sử dụng cho sinh viên ở chỉ được tính thu phí đủ trang trải chi phí phục vụ điện, nước, chi phí quản lý và chi phí khác có liên quan, không được tính chi phí về tiền thuê đất và khấu hao giá trị nhà; dự án sử dụng đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hóa) thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, khoa học - công nghệ.

Miễn 15 năm tiền thuê đất đối với dự án thuộc danh mục ưu đãi đầu tư và đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là các huyện Định Hóa và Võ Nhai.

Miễn 11 năm tiền thuê đất đối với dự án đối với dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, gồm các huyện Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Lương, Phổ Yên và Phú Bình.

Áp dụng mức thuế suất 10% trong thời gian 15 năm, kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh đối với: hợp tác xã và cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại huyện Võ Nhai và Định Hóa; cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Được miễn 4 năm thuế thu nhập doanh nghiệp, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 9 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc danh mục đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc thực hiện tại địa bàn huyện Võ Nhai, Định Hóa.

Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà đầu tư góp vốn dưới các hình thức: bằng sáng chế, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật; cho hợp tác xã có mức thu nhập bình quân tháng trong năm của mỗi lao động dưới mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

Miễn thuế nhập khẩu hàng hóa nhập khẩu, gồm: để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư (kể cả dự án mới, mở rộng quy mô dự án, thay thế đổi mới công nghệ); đối với giống cây trồng, vật nuôi được phép nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp; hàng hóa nhập khẩu thực hiện dự án hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT) và nhà thầu phụ để thực hiện dự án BOT, dự án BT.

Miễn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp.

Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, theo ông Nguyễn Văn Kim, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, các doanh nghiệp trình bày với UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch Đầu tư, hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên, nếu dự án đầu tư tại khu công nghiệp) để được UBND tỉnh giải quyết hoặc đề nghị giải quyết nếu vượt thẩm quyền.

Thời hạn trả lời các doanh nghiệp, các bên hợp doanh về những đề nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc được quy định: không quá 3 ngày làm việc đối với những vấn đề ít liên quan đến các ngành và địa phương trong tỉnh; không quá 7 ngày làm việc đối với những vấn đề liên quan đến nhiều ngành, địa phương.