08:39 11/11/2013

Thảm cảnh Philippines sau siêu bão Haiyan

Thanh Hải

Xác người chết nằm la liệt trên các đường phố, người sống vật vờ tìm thức ăn