07:25 27/12/2012

Thăm khoang hạng nhất của 787 Dreamliner

An Huy

Một hành khách bay khoang hạng nhất Boeing 787 Dreamliner gửi cho trang Business Insider những hình ảnh về tiện nghi đỉnh cao của máy bay này