13:25 19/07/2013

Thăm nhà các thống đốc hưởng lương cao nhất ở Mỹ

Thanh Hải

Hãng tin CNBC vừa công bố chùm ảnh về nhà của những thống đốc bang hưởng lương cao nhất ở Mỹ