16:30 28/07/2013

Thăm “thành phố trong lòng thành phố” tại Hà Nội

Nhật Nam

Vincom Mega Mall, siêu trung tâm thương mại dưới lòng đất vừa mở cửa tại Hà Nội ngày 26/7