09:40 06/02/2013

Thăm văn phòng mới của Google ở Israel

Hải Yến

Cuối năm ngoái, Google đã khai trương văn phòng mới ở thủ đô Tel Aviv của Israel