10:40 08/01/2008

Than Hà Lầm không tổ chức bán đấu giá lần thứ 2

M.Kiều

Sẽ không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần thứ hai ra bên ngoài của Công ty Than Hà Lầm

Ngày 7/1/2008, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) thông báo sẽ không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần thứ hai ra bên ngoài của Công ty Than Hà Lầm do không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá.

Cụ thể: theo kế hoạch, ngày 11/1/2008, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần thứ hai ra bên ngoài của Công ty Than Hà Lầm. Tuy nhiên, tính đến thời điểm kết thúc đăng ký (15h30 ngày 4/1/2008) không có nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá.

Vì vậy, theo điều 12 Quy chế bán đấu giá cổ phần lần thứ hai ra bên ngoài Công ty Than Hà Lầm ban hành kèm theo quyết định 412/QĐ-TTGDHN ngày 25/12/2007 của Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, phiên đấu giá cổ phần lần thứ hai ra bên ngoài của Công ty Than Hà Lầm không đủ điều kiện để tổ chức.

Do đó, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần thứ hai ra bên ngoài của Công ty Than Hà Lầm vào ngày 11/1/2008 tới đây.