09:20 07/01/2009

Than Hà Lầm - TKV được niêm yết về nguyên tắc trên HASTC

N.Anh

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV được niêm yết 9,3 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá là 93 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – TKV đăng ký niêm yết 9,3 triệu cổ phiếu trên sàn Hà Nội.
Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – TKV đăng ký niêm yết 9,3 triệu cổ phiếu trên sàn Hà Nội.
Ngày 6/1/2009, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV được niêm yết 9.3 triệu cổ phiếu trên HASTC.

Theo đó, Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV được niêm yết 9.300.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng, với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá là 93 tỷ đồng.

Được biết, Công ty Than Hà Lầm - TKV có vốn điều lệ 93 tỷ đồng, công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: khai thác, chế biến tiêu thụ than; sửa chữa và gia công cơ khí, thi công công trình xây dựng cơ bản; vận tải đường bộ than và háng hoá khác, sản xuất vật liệu xây dựng, quan lý khai thác cảng lẻ...