15:54 04/05/2011

Tháng 4, thêm 80 mã giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài

Hà Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa công bố thông tin về tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài tháng 4/2011

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa công bố thông tin về tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài tháng 4/2011.

Theo đó, tính đến ngày 29/4/2011, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 15.200 nhà đầu tư nước ngoài trong đó có 1.534 nhà đầu tư tổ chức và 13.666 nhà đầu tư cá nhân.

Riêng trong tháng 4/2011, đã có thêm 80 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 19 tổ chức và 61 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.