13:21 01/07/2014

Tháng 6, huy động được 20 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Hà Anh

Tháng 6, HNX tổ chức 14 phiên đấu thầu, huy động được 20.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành

Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 2 năm dao động trong khoảng 5,64-5,75%/năm và tăng 0,05%/năm so với tháng 5.
Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 2 năm dao động trong khoảng 5,64-5,75%/năm và tăng 0,05%/năm so với tháng 5.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố kết quả đạt được trong tháng 6 của HNX trên thị trường trái phiếu.

Cụ thể, tháng 6, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức 14 phiên đấu thầu, huy động được 20.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng 6 tăng 27,3% so với tháng 5.

Theo đó, lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 2 năm dao động trong khoảng 5,64-5,75%/năm, 3 năm trong khoảng 6,10-6,25%/năm, 5 năm trong khoảng 7,15-7,23%/năm, 10 năm là 8,70-%/năm và 15 năm là 8,88%/năm.

Nhìn chung lãi suất kỳ hạn 2 năm, 3 năm tăng 0,05%/năm so với tháng 5; lãi suất kỳ hạn 5 năm giảm 0,3%/năm so với tháng 5 và lãi suất kỳ hạn 10 năm giữ nguyên so với tháng 5.

Trên thị trường thứ cấp trong tháng 6, về giao dịch trái phiếu Chính phủ, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 516 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 54.803 tỷ đồng.

Trong đó, các giao dịch trái phiếu Chính phủ outright tập trung vào các trái phiếu có kỳ hạn còn lại 2 năm, 12 tháng và 3 năm.

Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 213 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt gần 22 nghìn tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch trái phiếu Chính phủ bảo lãnh theo phương thức outright đạt hơn 6.370 tỷ đồng, theo phương thức repos đạt hơn 6.355 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức outright đạt hơn 9.521 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt hơn 5.615 tỷ đồng và giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức repos đạt hơn 2.051 tỷ đồng.

Về giao dịch tín phiếu Kho bạc, trên thị trường tín phiếu thứ cấp tháng 6, khối lượng giao dịch tín phiếu Kho bạc theo phương thức giao dịch repos đạt hơn 10,9 triệu tín phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 1.025 tỷ đồng.