12:13 27/08/2012

Tháng 7, FPT lãi trước thuế 144 tỷ đồng

Minh Anh

7 tháng năm 2012, FPT đạt lợi nhuận trước thuế 1.349 tỷ đồng, doanh thu đạt 13.238 tỷ đồng

7 tháng năm 2012, FPT đạt lợi nhuận trước thuế 1.349 tỷ đồng, doanh thu đạt 13.238 tỷ đồng.
7 tháng năm 2012, FPT đạt lợi nhuận trước thuế 1.349 tỷ đồng, doanh thu đạt 13.238 tỷ đồng.
Theo báo kết quả kinh doanh của Tập đoàn FPT vừa công bố, 7 tháng năm 2012, FPT đạt lợi nhuận trước thuế 1.349 tỷ đồng, doanh thu đạt 13.238 tỷ đồng.

Do trước đó, tính đến tháng 6, doanh thu của Tập đoàn FPT đạt 11.465 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng đạt 1.205 tỷ đồng. Như vậy, tháng 7, lợi nhuận trước thuế của FPT đạt 144 tỷ đồng.

Cũng theo FPT, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 5% so với cùng kỳ năm 2011, đạt mức 832 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu bình quân đạt 3.075 đồng một cổ phiếu.

Tập đoàn này cũng cho biết, các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của FPT vẫn đạt kết quả ổn định, đặc biệt là ở lĩnh vực viễn thông.