08:58 22/08/2011

Tháng 8, HCM phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Hà Anh

Trong tháng 8, HCM sẽ phát hành 600 trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, kỳ hạn 5 năm với lãi suất năm đầu tiên là 14%.

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được bổ sung vào vốn lưu động của công ty.
Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được bổ sung vào vốn lưu động của công ty.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã HCM-HSX) công bố phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Theo đó, trong tháng 8/2011, HCM sẽ phát hành 600 trái phiếu riêng lẻ. Đây là Trái phiếu không chuyển đổi có kỳ hạn 5 năm, với lãi suất năm đầu tiên là 14%.

Từ năm thứ 2 trở đi, trái phiếu sẽ được áp dụng lãi suất thả nổi bằng với lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 3 năm trong lần phát hành gần nhất trước ngày trả trái tức cộng với 2%/năm.

Trái phiếu không được niêm yết và sẽ được tổ chức phát hành mua lại một phần hay toàn bộ vào bất kỳ lúc nào dù trái phiếu chưa đến thời gian đáo hạn.

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được bổ sung vào vốn lưu động của công ty.

Được biết, 22/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 24/8 là thời hạn đăng ký cuối để chốt danh sách phát hành quyền mua cổ phiếu của Công ty với tỷ lệ 3:2 (1 cổ phần được 1 quyền mua, 3 quyền mua được mua 2 cổ phiếu mới) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng số tiền dự kiến thu được là 398.946.270.000 đồng sẽ được dùng để tăng vốn hoạt động kinh doanh như giao dịch trái phiếu, tự doanh và bảo lãnh phát hành.

Qua đó, HCM sẽ sử dụng 100 tỷ đồng vào giao dịch trái phiếu, 150 tỷ đồng vào hoạt động bảo lãnh phát hành, còn lại 148,95 tỷ đồng bổ sung cho hoạt động tự doanh.