12:03 03/09/2014

Tháng 8, huy động được 22 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Hà Anh

Tháng 8, HNX tổ chức 7 phiên đấu thầu, huy động được 22.035 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Kho bạc Nhà nước huy động được 19.515 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã 
hội huy động được 300 tỷ đồng và UBND Tp.Hà Nội huy động được 2.220 tỷ 
đồng.
Kho bạc Nhà nước huy động được 19.515 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 300 tỷ đồng và UBND Tp.Hà Nội huy động được 2.220 tỷ đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết hoạt động đấu thầu tại HNX vẫn tiếp tục được tổ chức định kỳ theo lịch biểu.

Theo đó, tháng 8, HNX tổ chức 7 phiên đấu thầu, huy động được 22.035 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (khối lượng huy động/khối lượng phát hành đạt 81%). Trong đó: Kho bạc Nhà nước huy động được 19.515 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 300 tỷ đồng và UBND Tp.Hà Nội huy động được 2.220 tỷ đồng.

Như vậy, so với tháng 7, khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng 8 giảm 5%. Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 2 năm dao động trong khoảng 5,08%/năm và giảm khoảng 0,17%/năm, 3 năm trong khoảng 5,42-6,00%/năm và giảm 0,26%/năm, 5 năm trong khoảng 6,37-7,26%/năm và giảm 0,31%/năm, 10 năm là 7,80-8,00%/năm và giảm 0,68%/năm.

Đối với thị trường Trái phiếu Chính phủ thứ cấp trong tháng 8, tổng khối lượng giao dịch Trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 447 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 47,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, các giao dịch trái phiếu Chính phủ outright tập trung vào các trái phiếu có kỳ hạn còn lại 3 năm, 2 năm, 5 năm và 12 tháng.

Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 260 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 26,8 nghìn tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ bảo lãnh theo phương thức outright đạt hơn 3,4 nghìn tỷ đồng, theo phương thức repos đạt hơn 6,8 nghìn tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức outright đạt hơn 6 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt hơn 6,3 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoàitheo phương thức repos đạt hơn 575 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán của nhà đầu tư nước ngoàitheo phương thức repos đạt hơn 97 tỷ đồng.