10:18 04/09/2017

Tháng 8 thu được 133 tỷ đồng từ thoái vốn qua đấu giá trên HNX

Hà Anh

Sở Giao dịch Chứng khoán vừa cho biết, trong tháng 8/2017, tại HNX đã diễn ra 3 phiên đấu giá cổ phần thoái vốn nhà nước

Kiểm tra phiếu lệnh tại phiên đấu giá Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn.
Kiểm tra phiếu lệnh tại phiên đấu giá Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn.
Sở Giao dịch Chứng khoán (HNX) vừa cho biết, trong tháng 8/2017, tại HNX đã diễn ra 3 phiên đấu giá cổ phần thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện miền bắc, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương và Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn.

Theo đó, tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá trong tháng 8 đạt hơn 16,4 triệu cổ phần, tăng 74% so với tháng 7. Các nhà đầu tư đã đặt mua với tổng khối lượng hơn 20,5 triệu cổ phần, cao hơn 25% so với khối lượng chào bán.

Kết quả, hơn 6 triệu cổ phần, tương đương 37% khối lượng chào bán đã được bán cho nhà đầu tư với tổng giá trị cổ phần trúng giá hơn 133 tỷ đồng, cao hơn 31,2 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Trung bình một phiên, giá trị cổ phần đấu giá thành công đạt hơn 44,4 tỷ đồng, giảm 46% so với tháng 7.

Trong đó, phiên bán cổ phần thoái vốn của 5 công ty do Tổng công ty Điện lực miền Trung đại diện tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã bán hết 100% số cổ phần chào bán, thặng dư vốn thu về cho nhà nước đạt hơn 70,8 tỷ đồng với khối lượng đặt mua gấp 3,6 lần khối lượng chào bán, giá đấu thành công bình quân cao hơn 32% so với giá khởi điểm.

Trong tháng 9, tại HNX sẽ diễn ra hai cuộc đấu giá vào ngày 8/9, Công ty Cổ phần Thuận An chào bán 2.450.000 cổ phần và ngày 13/9, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại 319 sẽ bán 3.600.000 cổ phần.