10:17 13/03/2013

Tháng sau, DDM bị hủy niêm yết trên HOSE

Hà Anh

Cổ phiếu DDM bị hủy niêm yết do lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2012 là 127,021 tỷ đồng. Ngày hủy niêm yết có hiệu lực là 10/4

Diễn biến giá cổ phiếu DDM trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu DDM trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Ngày 12/3/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có thông báo về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hàng Hải Đông Đô (mã DDM-HOSE).

Theo đó, 12.244.495 cổ phiếu DDM sẽ bị hủy niêm yết với tổng giá trị cổ phiếu hủy niêm yết là 122.444.950.000 đồng do căn cứ quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 và báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2012 của Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô, công ty có lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2012 là 127,021 tỷ đồng vượt quá vốn điều lệ thực góp của công ty là 122,444 tỷ đồng.

Ngày hủy niêm yết có hiệu lực là ngày 10/4/2013. Ngày giao dịch cuối cùng là ngày 9/4/2013.

Hiện giá cổ phiếu DDM đang được giao dịch quanh mức 1.200 đồng/cổ phiếu.