15:06 27/07/2010

Tháng thứ 9 liên tiếp giữ nguyên lãi suất cơ bản

N.Anh

Kể từ ngày 1/8/2010, mức lãi suất cơ bản của đồng Việt Nam là 8%/năm

Đây là tháng thứ 9 liên tiếp, lãi suất cơ bản được Ngân hàng Nhà nước công bố ổn định ở mức 8%/năm.
Đây là tháng thứ 9 liên tiếp, lãi suất cơ bản được Ngân hàng Nhà nước công bố ổn định ở mức 8%/năm.
Ngày 27/7, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1819/QĐ-NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

Theo đó, kể từ ngày 1/8/2010, mức lãi suất cơ bản của đồng Việt Nam là 8%/năm. Như vậy, đây là tháng thứ 9 liên tiếp, lãi suất cơ bản được Ngân hàng Nhà nước công bố ổn định ở mức 8%/năm.

Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước có Thông báo số 259/TB-NHNN về một số mức lãi suất bằng đồng Việt Nam, áp dụng từ ngày 1/8/2010.

Cụ thể: lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là 8%/năm; lãi suất tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là 6%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng là 8%/năm.