09:04 18/04/2008

Thành lập Công ty Cổ phần quản lý quỹ Thép Việt

H.Vũ

Công ty Cổ phần quản lý quỹ Thép Việt sẽ hoạt động từ ngày 14/4/2008

Ngày 14/4/2008, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy phép thành lập và hoạt động số 31/UBCK-GP cho Công ty cổ phiếu quản lý quỹ Thép Việt.

Công ty cổ phần quản lý quỹ Thép Việt (TVC) có trụ sở chính tại Tp.HCM với mức vốn điều lệ 25 tỷ đồng, được phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh bao gồm: quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.