09:35 03/01/2008

Thành lập Công ty Cổ phần Thủy điện sông Ba Hạ

Hải Bằng

Công ty Cổ phần Thủy điện sông Ba Hạ đã chính thức được thành lập với vốn điều lệ 1.280 tỷ đồng

Ngày 2/1, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện sông Ba Hạ cho biết, Công ty đã chính thức được thành lập với vốn điều lệ 1.280 tỷ đồng được chia thành 128 triệu cổ phần phổ thông, mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Các cổ đông sáng lập gồm: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Điện lực 2, Công ty Điện lực 3, Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai, Công ty Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi, Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực và một số cổ đông khác.

Hiện Công ty đang quản lý đầu tư xây dựng Nhà máy Thủy điện sông Ba Hạ nằm trên sông Ba thuộc hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai, có tổng mức đầu tư trên 4.000 tỷ đồng, công suất lắp máy 220 MW.

Khi đi vào hoạt động trong năm 2008, Nhà máy dự kiến sẽ cung cấp sản lượng điện trung bình 825 triệu kWh/năm.