10:24 18/07/2008

Thành lập Đại học Dầu khí

Từ Nguyên

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý cho phép thành lập Trường Đại học Dầu khí Việt Nam

Đề án thành lập Trường Đại học Dầu khí đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Dầu khí đề cập đến tại lễ ký thỏa thuận hợp tác trước đây.
Đề án thành lập Trường Đại học Dầu khí đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Dầu khí đề cập đến tại lễ ký thỏa thuận hợp tác trước đây.
Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý cho phép thành lập trường Đại học Dầu khí Việt Nam.

Theo đó, sau khi xem xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Dầu khí (Petro Vietnam), ngày 16/7, Thủ tướng đã đồng ý về nguyên tắc cho phép thành lập Đại học Dầu khí Việt Nam, đặt tại tỉnh Hòa Bình.

Trước đó, vào tháng 9/2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Dầu khí đã đạt được thỏa thuận trong việc xúc tiến thành lập Đại học Dầu khí. Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tư vấn và hỗ trợ Petro Vietnam trong việc chuẩn bị đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý cho Đại học Dầu khí và phát triển quan hệ hợp tác với các trường đại học khác trong và ngoài nước.

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải có trách nhiệm trong việc xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, viết, in ấn và xuất bản các giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức thực hiện các khóa đào tạo ở các trình độ nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy của Đại học Dầu khí.

Còn theo cam kết, sau khi Đại học Dầu khí được thành lập, Petro Vietnam có trách nhiệm cung cấp các thông tin và đặt hàng về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Hàng năm, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét cấp học bổng cho một số sinh viên trong nước có kết quả học tập xuất sắc.

Đặc biệt, Petro Vietnam phải sớm nghiên cứu phương án cho sinh viên vay tiền để phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ và tạo điều kiện cho sinh viên được thực tập và tìm hiểu thực tế tại các doanh nghiệp của Tập đoàn.

Kinh phí cho các hoạt động liên quan đến trường Đại học Dầu khí sẽ do Petro Vietnam chi trả.