07:00 31/05/2007

Thành lập Ủy ban hỗn hợp về kinh tế và thương mại Anh – Việt?

Đặng Nguyễn

Nếu Chính phủ cho phép, Bộ Thương mại sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để thành lập Ủy ban

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển cho biết, Bộ Thương mại sẽ báo cáo và xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Ủy ban hỗn hợp về kinh tế và thương mại Anh - Việt.

Trước đó, Bộ Thương mại đã nhận được đề xuất trên của Chính phủ Anh do ông Robert Gordon - Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen đại diện chuyển tới.

Nếu Chính phủ cho phép, Bộ Thương mại sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để thành lập và đưa Ủy ban hỗn hợp đi vào hoạt động một cách hiệu quả.

Đại sứ Anh mong muốn văn bản thành lập Uỷ ban sẽ được ký kết vào cuối tháng 6/2007 và cuộc họp đầu tiên của Uỷ ban sẽ diễn ra vào tháng 9/2007.