09:17 23/10/2008

Thanh long xuất khẩu của Việt Nam đã đến Mỹ

Thúy Nhung

Lô hàng thanh long xuất khẩu đầu tiên được chiếu xạ của Việt Nam đã đến cảng Long Beach, California (Mỹ)

Việt Nam là quốc gia châu Á thứ ba sau Thái Lan và Ấn Độ, được phép thực hiện việc chiếu xạ hoa quả tại nước mình trước khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ.
Việt Nam là quốc gia châu Á thứ ba sau Thái Lan và Ấn Độ, được phép thực hiện việc chiếu xạ hoa quả tại nước mình trước khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ.
Lô hàng thanh long xuất khẩu đầu tiên được chiếu xạ của Việt Nam đã đến cảng Long Beach, California (Mỹ).

Theo nguồn tin từ Bộ Công Thương, cơ quan kiểm dịch động thực vật Hoa kỳ (APHIS) đã phê chuẩn việc nhập khẩu thương mại thanh long tươi từ Việt Nam, với điều kiện sản phẩm phải đáp ứng các quy định của đơn vị này.

Theo đó, để đảm bảo sâu bệnh không xâm nhập vào Mỹ, trước khi xuất khẩu, thanh long phải được chiếu xạ với một liều lượng nhất định bằng những phương tiện được APHIS chứng nhận. Ngoài ra, mỗi lô hàng xuất khẩu đều phải có giấy chứng nhận của Cục Bảo vệ Thực vật Việt Nam. Giấy chứng nhận này cũng phải nêu rõ việc xử lý và kiểm tra thanh long đã được thực hiện theo quy định của APHIS.

Cũng theo Bộ Công Thương, Việt Nam là quốc gia châu Á thứ ba sau Thái Lan và Ấn Độ, được phép thực hiện việc chiếu xạ hoa quả tại nước mình trước khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Chiếu xạ là phương pháp được phê chuẩn để xử lý sâu bệnh ở hoa quả tươi trước khi nhập khẩu vào Mỹ từ năm 2002. Đây cũng là một trong số các phương thức kiểm soát sâu bệnh ngoài cách hun trùng và xử lý nóng, lạnh.