18:53 13/06/2008

Thanh tra chất lượng tín dụng các ngân hàng

Hoàng Đạt

Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành thanh tra các ngân hàng thương mại về chất lượng hoạt động tín dụng

Trọng tâm của các đợt thanh tra là hai địa bàn thành phố Hà Nội và Tp.HCM.
Trọng tâm của các đợt thanh tra là hai địa bàn thành phố Hà Nội và Tp.HCM.
Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành thanh tra các ngân hàng thương mại về chất lượng hoạt động tín dụng.

Chiều 13/6, Ngân hàng Nhà nước cho biết, theo kế hoạch, trong quý 3/2008, cơ quan này sẽ thành lập nhiều đoàn thanh tra để bắt đầu triển khai.

Các đoàn công tác trên sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra, đánh giá một cách toàn diện chất lượng hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng trên toàn quốc, trong đó trọng tâm là hai địa bàn thành phố Hà Nội và Tp.HCM.

Mục đích của việc thanh tra là nhằm đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng, đánh giá những mặt được, những thiếu sót, phát hiện các vi phạm và xử lý theo quy định.

Qua thanh tra, các đoàn công tác cũng sẽ tập hợp những nội dung cơ chế, chính sách chưa phù hợp để bổ sung, chỉnh sửa kịp thời nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động ngân hàng phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững.