15:25 13/09/2007

Thanh tra Nga chuẩn bị kiểm tra doanh nghiệp thủy sản Việt

Thanh Vân

Đây là đợt kiểm tra thứ 3 trong năm nay của đoàn thanh tra Nga đối với các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam

Cục kiểm dịch động, thực vật Liên bang Nga (VPSS) đã thông báo sẽ tiến hành đợt kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất và chế biến thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Nga, bắt đầu từ 16/9 tới.

Đây là đợt kiểm tra thứ 3 trong năm nay của đoàn thanh tra Nga đối với các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam. Đợt kiểm tra sẽ kéo dài trong khoảng thời gian 2 tuần.

Được biết, Cục Chất lượng an toàn vệ sinh và thú ý thủy sản cũng đã có văn bản gửi 11 doanh nghiệp được phép xuất khẩu vào thị trường Nga yêu cầu đăng ký làm thủ tục kiểm tra, chứng nhận chất lượng các lô hàng thủy sản theo đúng mặt hàng đã đăng ký với trung tâm vùng.

Đồng thời các doanh nghiệp này cũng phải quản lý chặt chẽ mã số của doanh nghiệp và số lượng hàng thủy sản xuất khẩu vào Nga phù hợp với công suất đã đăng ký với Cục kiểm dịch động, thực vật Liên bang Nga; duy trì tốt điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh trong sản xuất thực phẩm đáp ứng các quy định của Liên bang Nga và của Việt Nam.