13:18 09/03/2012

Thanh tra sử dụng vốn và tài sản tại VNPT

Thủy Diệu

Thanh tra Chính phủ vừa công bố Quyết định thanh tra về quản lý sử dụng vốn, tài sản tại VNPT

Năm 2011, VNPT đã đạt doanh thu trên 120.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 6.461 tỷ đồng.
Năm 2011, VNPT đã đạt doanh thu trên 120.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 6.461 tỷ đồng.
Ngày 8/3, tại trụ sở Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn, tài sản tại VNPT, theo kế hoạch thanh tra năm 2012.

Cụ thể, theo Quyết định số 401/QĐ-TTCP, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra việc cấp hành quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại VNPT và các đơn vị thành viên thuộc tập đoàn này.

Trong đó, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra từ thời điểm năm 2006 - 2011 (từ khi bắt đầu thành lập tập đoàn). Tuy nhiên, trong quá trình thanh tra nếu có nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra, đoàn thanh tra có thể kiểm tra để làm rõ.

Được biết, thời hạn thanh tra là 85 ngày làm việc thực tế tại đơn vị (không kể ngày nghỉ).

Cũng tại lễ công bố thanh tra trên, ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, qua công tác thanh tra lần này, hoạt động của tập đoàn sẽ tốt hơn và sau khi kết thúc thanh tra, đoàn thanh tra sẽ kiến nghị, phản ánh với Chính phủ về những bất cập trong cơ chế, chính sách.

Trước khi công bố thanh tra VNPT, Thanh tra Chính phủ cũng có kết luận về việc thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel). Theo đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý, thu hồi nhiều khoản tiền lớn, cũng như những bất cập về quản lý, sử dụng vốn tại tập đoàn này.