09:52 30/01/2012

Thành viên Ban kiểm soát FPT bị phạt 40 triệu đồng

Mai Anh

Ngày 25/8/2011, ông Nguyễn Khải Hoàn - thành viên Ban kiểm soát đã bán 10.340 cổ phiếu FPT nhưng không báo cáo

Diễn biến giá cổ phiếu FPT trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu FPT trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Ngày 19/1/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 85/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Khải Hoàn - thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HSX).

Cụ thể, ngày 25/8/2011, ông Nguyễn Khải Hoàn đã thực hiện giao dịch bán 10.340 cổ phiếu FPT nhưng không thực hiện báo cáo trước khi thực hiện giao dịch với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo quy định tại Điểm 4.2 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Khải Hoàn là 40 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 23 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.