15:19 27/03/2013

Thành viên Hội đồng Quản trị HAX bị phạt 40 triệu đồng

Hà Anh

Ông Châu Bá Long bị phạt do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch

Diễn biến giá cổ phiếu HAX trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu HAX trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Châu Bá Long - thành viên Công ty Cổ phần Dịch vụ ôtô Hàng Xanh (mã HAX-HOSE).

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán đã phạt tiền 40 triệu đồng đối với ông Châu Bá Long do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch với Ủy ban Chứng khoán và HOSE và không thực hiện giao dịch đúng thời gian giao dịch như đã đăng ký với Sở Giao dịch Chứng khoán.

Được biết, nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của Công ty vẫn có kết quả hoạt động động kinh doanh là số âm thì cổ phiếu HAX sẽ bị tạm ngừng giao dịch theo quy định tại Điểm 1.3 Khoản 1 Điều 20 quy định tại Quy chế niêm yết chứng khoán tại HOSE ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-SGDHCM ngày 07/12/2007.