09:01 27/07/2011

Thao túng cổ phiếu VIC, một nhà đầu tư bị phạt 250 triệu đồng

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Đặng Thu Hoài

Ngày 26/7/2011, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 548/QĐ-UBCK về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Đặng Thu Hoài.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 1/11/2010 đến ngày 25/2/2011, bà Đặng Thu Hoài đã sử dụng 2 tài khoản giao dịch (1 tài khoản chính chủ và 1 tài khoản nhận ủy quyền toàn bộ từ chồng là ông Lê Tiến Dũng) để liên tục mua, bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vincom (mã chứng khoán VIC) với tần suất và khối lượng lớn, chiếm tỷ trọng cao nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo để thao túng giá chứng khoán VIC, vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 9 Luật Chứng khoán.
 
Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đặng Thu Hoài là 250 triệu đồng theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 27 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.