09:40 22/05/2008

Thao túng giá cổ phiếu, một cá nhân bị phạt mức kỷ lục

H.Vũ

Ủy ban Chứng khoán xử phạt vi phạm hành chính với mức 100 triệu đồng đối với ông Trương Đình Khởi

Ngày 21/05/2008, Chánh thanh tra Ủy ban Chứng khoán đã ký Quyết định số 47/QĐ-TT về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trương Đình Khởi, chủ tài khoản mở tại Công ty Chứng khoán ACBS.

Tổng mức phạt dành cho ông Khởi là 100 triệu đồng, mức phạt được xem là cao nhất từ trước đến nay đối với cá nhân vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Theo kết luận của Thanh tra, trong thời gian từ ngày 28/1 - 22/2/2008, ông Trương Đình Khởi đã liên tục đặt lệnh mua, bán cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã chứng khoán: STB) với tần suất và khối lượng lớn, chiếm tỷ trọng lớn trên khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Trong đó, từ ngày 20/2 - 22/2/2008, ông Khởi đã liên tiếp đặt bán cổ phiếu STB với tổng khối lượng là 1.252.100 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 13,32% khối lượng đặt bán trên toàn thị trường, tần suất đặt lệnh bán là 107 lượt, với mức giá giảm dần từ 56.000 đồng/cổ phiếu xuống 51.000 đồng/cổ phiếu để chuyển từ giao dịch lô lớn, theo phương thức thỏa thuận sang phương thức giao dịch khớp lệnh trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Các giao dịch này đã tạo ra mức giá mở cửa và đóng cửa mới cho cổ phiếu STB trên thị trường, gây biến động giá của cổ phiếu STB và chỉ số VN-Index.

Theo quy định tại điểm d khoản 1.11 mục II Thông tư số 97/2007/TT-BTC ngày 8/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 36/2007/NĐ-cổ phiếu ngày 8/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, hành vi của ông Khởi là hành vi giao dịch thao túng thị trường chứng khoán, đã vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 và điểm c khoản 1 Điều 28 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP.