17:28 28/10/2010

Thao túng giá SHI, 3 cá nhân bị phạt 150 triệu đồng

N.H

Hoạt động thao túng giá SHI diễn ra trong thời gian từ 30/12/2009 đến tháng 7/2010

Ngày 28/10, Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) đã có quyết định phạt hành chính 3 cá nhân vì đã thực hiện thao túng giá cổ phiếu SHI.

Theo UBCKNN, trong thời gian từ 20/12/2009 đến 9/7/2010, các cá nhân là ông Nguyễn Hải Sơn, bà Nguyễn Thị Hạnh, bà Trần Thị Thu đã sử dụng tài khoản của mình và các tài khoản đứng tên người có liên quan thông đồng với nhau để thực hiện mua, bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (mã SHI-HOSE) nhằm thao túng giá cổ phiếu SHI.

Xét tính chất và mức độ vi phạm, mỗi cá nhân bị phạt 50 triệu đồng, theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP.

SHI lên sàn ngày 30/12/2009 và tăng kịch trần liên tiếp 3 phiên liên tục. Trong khoảng thời gian trên, SHI còn có 2 sóng tăng mạnh tháng 3/2010 và tháng 6/2010 với mức tăng trên trên 50%.