16:32 14/06/2007

Thay đổi nhân sự cấp cao tại Vietcombank

Hữu Kiên

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố 5 quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao mới vào Ban lãnh đạo của Vietcombank

Trụ sở Vietcombank.
Trụ sở Vietcombank.
Sáng 14/6, Ngân hàng Nhà nước đã công bố 5 quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao mới vào Ban lãnh đạo của Vietcombank.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Tuân, Trưởng phòng, trợ lý Tổng giám đốc Vietcombank, ông Đào Minh Tuấn, Trưởng Trung tâm tin học Vietcombank và ông Phạm Quang Dũng, Trưởng phòng Quan hệ Ngân hàng đại lý Vietcombank được bổ nhiệm là các phó tổng giám đốc của Vietcombank.

Bà Nguyễn Thị Tâm - Phó tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) - được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm và bà Lê Thị Kim Nga - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cho thuê tài chính Vietcombank - được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách của Vietcombank.

Các chức danh mới được bổ nhiệm ở trên sẽ nhận nhiệm vụ từ ngày 15/6/2007.

Như vậy kể từ ngày 15/6/2007, danh sách Hội đồng Quản trị của Vietcombank gồm: ông Nguyễn Hoà Bình (Chủ tịch), ông Vũ Viết Ngoạn (Ủy viên kiêm Tổng giám đốc), ông Nguyễn Hữu Đức (Ủy viên - Trưởng ban kiểm soát), bà Nguyễn Thị Tâm (Ủy viên kiêm Phó tổng giám đốc), ông Trần Trọng Độ (Ủy viên), bà Lê Thị Hoa (Ủy viên) và bà Lê Thị Kim Nga (Ủy viên).

Danh sách Ban điều hành gồm: ông Vũ Viết Ngoạn (Tổng giám đốc), bà Nguyễn Thị Tâm, ông Nguyễn Phước Thanh, ông Đinh Văn Mười, bà Nguyễn Thu Hà, ông Nguyễn Văn Tuân, ông Đào Minh Tuấn và ông Phạm Quang Dũng.