08:55 04/01/2017

Thay đổi nhân sự cấp vụ tại Ngân hàng Nhà nước

Nhật Nam

Nhân sự mới cho các vị trí Chủ tịch VAMC và Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế

VAMC bắt đầu đi vào hoạt động và tiến
 hành mua lại nợ xấu của các tổ chức tín dụng từ tháng 10/2013. Đến nay,
 công ty này đã mua khoảng hơn 260.000 tỷ đồng nợ xấu.
VAMC bắt đầu đi vào hoạt động và tiến hành mua lại nợ xấu của các tổ chức tín dụng từ tháng 10/2013. Đến nay, công ty này đã mua khoảng hơn 260.000 tỷ đồng nợ xấu.
Ngày 3/1/2017, Ngân hàng Nhà nước công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ và đơn vị trực thuộc.

Cụ thể, ngày 30/12/2016, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có Quyết định số 2539/QĐ-NHNN về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Đông, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) kể từ ngày 1/1/2017.

Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Tiến Đông là 5 năm kể từ ngày được điều động và bổ nhiệm.

Trước đó, giữa năm 2014, ông Đông được điều động và bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước (sau đổi tên thành Vụ Tín dụng các ngành kinh tế), từ vị trí Phó tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank).

Cũng trong ngày 3/1, Ngân hàng Nhà nước công bố quyết định của Thống đốc về việc điều động, bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - Ngân hàng Nhà nước đối với ông Nguyễn Quốc Hùng, từ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC (được bổ nhiệm từ tháng 5/2014).

Theo Quyết định số 2538/QĐ-NHNN ngày 30/12/2016, ông Hùng sẽ rời VAMC để giữ chức Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế kể từ ngày 1/1/2017.

Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Quốc Hùng là 5 năm kể từ ngày được điều động và bổ nhiệm.

Ông Nguyễn Quốc Hùng cũng từng là Phó tổng giám đốc Agribank trước khi được điều động và bổ nhiệm tại VAMC.

VAMC hiện có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, bắt đầu đi vào hoạt động và tiến hành mua lại nợ xấu của các tổ chức tín dụng từ tháng 10/2013. Đến nay, công ty này đã mua khoảng hơn 260.000 tỷ đồng nợ xấu và phát hành hơn 230.000 tỷ đồng tổng giá trị trái phiếu đặc biệt cho các tổ chức tín dụng.