16:04 09/10/2013

Thế nào mới gọi là người siêu giàu?

Bạch Nhật

Theo hãng tin CNBC, người siêu giàu thường xây phòng tắm cho chó cưng, lái xe mạ vàng đi làm hoặc sở hữu tấm thảm bản quyền