09:43 02/05/2008

Thêm 1 doanh nghiệp sách - thiết bị giáo dục sắp lên sàn Hà Nội

H.Vũ

Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Giáo dục Bình Dương sẽ niêm yết 1 triệu cổ phiếu tại sàn Hà Nội

Ngày 29/4, sàn Hà Nội cho biết đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết 1 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Giáo dục Bình Dương.

Công ty Cổ phần sách - thiết bị giáo dục Bình Dương có vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Cơ cấu sở hữu của công ty bao gồm Nhà nước nắm giữ 51%; cổ đông trong và ngoài công ty nắm giữ 49%.

Ngành nghề kinh doanh: kinh doanh các loại sách, dụng cụ học sinh, đồ chơi mẫu giáo, văn phòng phẩm; liên doanh, liên kết, phát hành sách, báo, tạp chí, tranh ảnh bản đồ, đĩa CD và các ấn phẩm khác...