17:32 23/07/2009

Thêm 18 công ty công bố kết quả kinh doanh quý 2

N.Anh

Kết quả kinh doanh quý 2/2009 của 18 công ty niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tp.HCM

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu VNE từ đầu năm đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu VNE từ đầu năm đến nay - Nguồn: VNDS.
VNE, DC4, VC3, ECI, HSC, SFN, SAF, DXP, SSM, SPP, DTC, XMC, TMC, VCS, TV4, TJC, THT và VC7 vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2009.

* Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (mã VNE-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2/2009 đạt 111,5 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 158,18 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 76,48 tỷ đồng; lũy kế đạt 50,14 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần DIC số 4 (mã DC4-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2/2009 đạt 24,88 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 33 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 2,12 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 2,94 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (mã VC3-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2/2009 đạt 88,22 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 164,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 7,28 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 14,79 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục (mã ECI-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2/2009 đạt 10,59 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 13,56 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 623,3 triệu đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 799,14 triệu đồng.

* Công ty Cổ phần Hacinco (mã HSC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2/2009 đạt 1,24 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 3,45 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 200,8 triệu đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 697,8 triệu đồng.

* Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (mã SFN-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2/2009 đạt 35,48 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 63,96 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 3,95 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 6,2 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco (mã SAF-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2/2009 đạt 62,46 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 122,53 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 3,46 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 6,8 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (mã DXP-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2/2009 đạt 44 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 71,73 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 17 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 25,14 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Chế tạo Kết cấu Thép VNECO.SSM (mã SSM-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2/2009 đạt 53 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 64,47 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 5 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 6,4 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (mã SPP-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2/2009 đạt 54,75 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 97,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1,65 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 1,193 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều (mã DTC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2/2009 đạt 27,67 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 56,17 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 4,97 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 8,22 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai  (mã XMC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2/2009 đạt 165 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 322,84 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 13,2 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 18,58 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (mã TMC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2/2009 đạt 287,65 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 539 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 6,83 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 11,33 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (mã VCS-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt gần 145,26 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 237,94 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 23,3 tỷ đồng; lũy kế đạt 6 tháng đầu năm 2009 đạt gần 41 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 (mã TV4-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 28,74 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt hơn 50 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 2,74 tỷ đồng; lũy kế đạt 6 tháng đầu năm 2009 đạt 5,37 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (mã TJC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 29,84 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 59,45 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 385 triệu đồng; lũy kế đạt 6 tháng đầu năm 2009 đạt 2,027 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Than Hà Tu - TKV (mã THT-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 375,66 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 735,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 5,72 tỷ đồng; lũy kế đạt 6 tháng đầu năm 2009 đạt 15,12 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (mã VC7-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong 6 tháng đầu năm 2009 đạt 154,52 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 6,7 tỷ đồng.