09:57 12/12/2007

Thêm 2 cổ phiếu niêm yết mới

H.Vũ

Trong hai ngày 13 và 21/12/2007, sàn Hà Nội và sàn Tp.HCM sẽ đón nhận thêm hai cổ phiếu mới là VC3 và NTL

Trong hai ngày 13 và 21/12/2007, sàn Hà Nội và sàn Tp.HCM sẽ đón nhận thêm hai cổ phiếu mới là VC3 và NTL.

Theo đó, 8 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần xây dựng số 3 (mã VC3-HASTC) sẽ giao dịch ngày đầu tiên tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào ngày 13/12/2007.

Ngày 21/12/2007, 8,2 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (mã chứng khoán NTL- HOSE) sẽ chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM với giá tham chiếu là 225.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty Cổ phần xây dựng số 3 có vốn điều lệ 80 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 51%, cổ đông trong và ngoài công ty nắm giữ 49%, chuyên kinh doanh trong các lĩnh vực: nhận thầu xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp..., xây dựng và kinh doanh nhà ở...

Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm có vốn điều lệ 82 tỷ đồng, hoạt động trong các lĩnh vực chính như: xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp, xây dựng hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, tổ chức xây dựng và kinh doanh nhà, dự án...