10:07 07/01/2008

Thêm 2 công ty chứng khoán đăng ký làm thành viên tại sàn Hà Nội

H.Vũ

Ngày 4/1/2008, sàn Hà Nội đã nhận được hồ sơ đăng ký thành viên của Công ty Chứng khoán BETA và Công ty Chứng khoán Vincom

Ngày 4/1/2008, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) đã nhận được hồ sơ đăng ký thành viên của Công ty Chứng khoán BETA và Công ty Chứng khoán Vincom.

Công ty Chứng khoán BETA có trụ sở chính tại Tp.Hồ Chí Minh, với vốn điều lệ 135 tỷ đồng và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom có trụ sở chính đặt tại tầng 4 và tầng 15 tháp B Vincom số 191 Bà Triệu, Tp.Hà Nội. Với số vốn điều lệ 300 tỷ đồng, Chứng khoán Vincom sẽ hoạt động đủ các lĩnh vực như: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán.