13:33 27/06/2009

Thêm 2 công ty đăng ký niêm yết hơn 33 triệu cổ phiếu trên HOSE

N.Anh

VPH và MECO đăng ký niêm yết hơn 33 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Mô hình một dự án của VPH.
Mô hình một dự án của VPH.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH) và Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MECO).

Theo đó, VPH đăng ký niêm yết 20.083.285 cổ phiếu với tổng giá trị tính theo mệnh giá là 200.832.850.000 đồng.

Được biết, công ty có vốn điều lệ hơn 200,83 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại 1333/9 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7, Tp.HCM.

Năm 2008, tổng doanh thu thuần của VPH đạt 327,85 tỷ đồng; tổng thu nhập sau thuế đạt 28,11 tỷ đồng; lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.448 đồng.

Trong khi đó, MECO đăng ký niêm yết 13.200.000 cổ phiếu trên HOSE với tổng giá trị tính theo mệnh giá đạt 132 tỷ đồng.

Được biết, công ty có vốn điều lệ 132 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại ngõ 102 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: xây dựng, thương mại, dịch vụ, đầu tư, xây dựng công trình nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, công nghiệp, dân dụng, giao thông, cơ sở hạ tầng nông thôn; kinh doanh bất động sản...