17:05 18/08/2009

Thêm 2 công ty đăng ký niêm yết hơn 6 triệu cổ phiếu trên HNX

N.Anh

Sàn Hà Nội đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Dic - Đồng Tiến và Công ty Đầu tư Tài chính giáo dục

Ngày 18/8/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dic - Đồng Tiến và Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính giáo dục.

Theo đó, Công ty Cổ phần Dic - Đồng Tiến đăng ký niêm yết 2.434.200 cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết là 24,342 tỷ đồng.

Được biết, công ty có vốn điều lệ đăng ký là 25 tỷ đồng, vốn điều lệ thực góp là 24,342 tỷ đồng, cơ cấu sở hữu: cổ đông nhà nước nắm giữ 23,36%, cổ đông trong và ngoài công ty nắm giữ 76,64%.

Công ty có trụ sở chính tại lô 17 Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 2, tỉnh lộ 25 B, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như san lấp mặt bằng; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, cấp thoát nước; lắp đặt trang thiết bị cho công trình xây dựng;...

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đăng ký niêm yết 3.570.000 cổ phiếu, với tổng giá trị niêm yết là 35,7 tỷ đồng.

Công ty có vốn điều lệ 35,7 tỷ đồng, cơ cấu sở hữu gồm: cổ đông nhà nước nắm giữ 25,04 %; cổ đông trong và ngoài công ty nắm giữ 74,96%.

Công ty có trụ sở chính tại 81 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn pháp luật và tài chính); dịch vụ tư vấn đầu tư thực hiện việc mua, bán doanh nghiệp; tư vấn cổ phần hóa, xác định giá trị doanh nghiệp;...