10:10 08/05/2008

Thêm 2 công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được cấp phép

M.Kiều

Ủy ban Chứng khoán cấp giấy phép thành lập cho hai công ty quản lý quỹ MINH VIET Capital và HV Capital

Ngày 7/5/2008, Ủy ban Chứng khoán đã cấp giấy phép thành lập cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Minh Việt (MINH VIET Capital) và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Hùng Việt (HV Capital).

MINH VIET Capital có vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Trụ sở chính đặt tại tầng 11, Tòa nhà Bắc Á, Số 9A Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội. Công ty được phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh: Lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khóan.

HV Capital có vốn điều lệ 25 tỷ đồng. Trụ sở chính đặt tại 63 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, Quận 3, Tp.HCM. HV Capital được phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh: Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.