09:50 28/04/2008

Thêm 2 đại diện giao dịch bị cảnh cáo

H.Vũ

Công ty Chứng khoán Sài Gòn & Công ty Chứng khoán Chợ Lớn bị phạt do mắc lỗi huỷ lệnh trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ

Ngày 24/4, sàn Tp.HCM vừa có công bố xử phạt thêm đại diện giao dịch của 2 công ty chứng khoán do mắc lỗi huỷ lệnh trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ.

Cụ thể, sàn Tp.HCM đã có Công văn số 904/SGDHCM-TV ngày 21/4/2008 gửi Công ty Chứng khoán Sài Gòn để cảnh cáo một  đại diện giao dịch và Công văn số 903/SGDHCM-TV cùng ngày gửi Công ty Chứng khoán Chợ Lớn để cảnh cáo một đại diện giao dịch của công ty này.

Trước đó, sànTp.HCM cũng đã có thông báo xử phạt cảnh cáo một đại diện của Công ty Chứng khoán Á Châu và một đại diện của Công ty Chứng khoán Chợ Lớn cũng do lỗi nêu trên.