09:41 03/01/2008

Thêm 2 doanh nghiệp bị phạt

M.Kiều

Lại thêm Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn và Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông bị xử phạt vì đã chào bán chứng khoán sai quy định

Ngày 31/12/2007, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn với mức phạt 30 triệu đồng và Công ty Cổ phần bảo hiểm Viễn Đông 20 triệu đồng vì đã chào bán chứng khoán sai quy định.

Theo quyết định xử phạt: trong năm 2007, cả hai công ty này đã thực hiện việc chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ và phân phối chứng khoán không đúng với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Hành vi trên của hai công ty này đã vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định số 36/2007/NĐ-cổ phiếu của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.